Monday - Friday 08:00-17:00
064-898-9442,089-816-3474

S 800

Description

FAAC S800

มอเตอร์ ประตูรีโมท บานสวิง แบบฝังพื้น เป็นประตูรีโมท จากประเทศ อิตาลี รับประกัน 2 ปี เป็นระบบไฮดรอลิก ทนทานต่อการใช้งาน เปิด และ ปิด  นุ่มนวล รองรับประตู หนัก และ ใหญ่

 

Catalog S800H