Monday - Friday 08:00-17:00
064-898-9442,089-816-3474

FAD-800

Category:

Description

Automatic door รุ่น FAD-800 เป็นประตูอัตโนมัติ ใช้ได้กับประตูกระจกบานเลื่อนคู่ และเดี่ยวอใช้ได้กับประตูกระจกเปบือย และ กระจกเฟรมอลูมิเนียม เป็น ระบบประตูอัตโนมัติ ราคาประหยัด ราคาถูก และ ทนทานต่อการใช้งาน

 

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC